O NÁS

Společnost s ručením omezeným M-servis Kříž, s.r.o. byla založena v roce 2000 jako další krok rozvoje podnikání fyzické osoby Miroslav Kříž, podnikající od roku 1992.

Přirozený rozvoj je daný podmínkami a zázemím rodinné firmy a podnikatelskou logikou rodinné firmy. Firma pracuje s vlastním kapitálem, není zatížena půjčkami, úvěry či leasingy. Firma disponuje vlastními firemními prostorami. Vlastní výrobní dílny, kanceláře a skladovací prostory dosahují 700 m² celkové využívané firemní plochy.

Pracoviště splňující podmínky hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podmínky požární ochrany jsou pro firmu samozřejmostí. Firma využívá vlastní stroje i vlastní vozový park osobních i dodávkových automobilů.

Počet pracovníků kolísá průběhu více než 20 let stále mezi 15 až 25 zaměstnanci. Všichni zaměstnanci jsou v pravém smyslu slova spolupracovníky. Každý požívá plných výhod plnohodnotného pracovního poměru a je kladen zásadní důraz na společenskou úroveň pracovních vztahů.

Kvalita práce, odpovědný pracovní výkon a ohleduplnost k životnímu prostředí jsou pak přímými důsledky vybavenosti pracovišť a vztahy na nich.

Firma M-servis Kříž, s.r.o. je na základě dlouhodobých pracovních vztahů s německy mluvící částí Švýcarské konfederace dlouholetým členem HST Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika.

Za firemní čest pak považujeme návštěvu našich pracovišť 20.6. 2007 velvyslancem Švýcarské konfederace panem Jean–François Kammer v doprovodu s prezidentem Česko-švýcarské obchodní komory panem Miroslavem Řehounkem.

Za mezník ve vývoji firmy považujeme aktivní účast na světovém textilním veletrhu Techtextil 2019 ve Frankfurtu nad Mohanem.

Základní orientací firmy jsou 2 výrobní směry: průmyslová textilní konfekce a ruční bodové odporové sváření. V úzké kooperaci se společností von Moos Schallschutztechnik GmbH z švýcarského města Winterthur v posledních letech rozvíjíme obchod s akustickými materiály.

Produktová specializace a vývoj vlastních výrobků jsou našimi dalšími firemními střednědobými cíli.

Kontakt

M-servis Kříž, s.r.o.
Příčná 157
391 11 Planá nad Lužnicí
Česká Republika

+420 603 521 169
m-servis-kriz@volny.cz